Na kolejny tj. 9 cykl zajęć przypada TEST

Test można pisać na zajęciach:

  • w sobotę 5 listopada 9.00-12.00

                                      12.00-15.00

  • w poniedziałek 7 listopada 18.00-21.00

Grupa zaawansowana pisze test na swoich zajęciach 5 listopada 15.00-17.00 lub na zaj. grupy podstawowej.

Test jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników kursu!!!

W przypadku nieobecności na teście należy ustalić dodatkowy termin w kolejnym tygodniu celem napisania testu.