ni to książka, ni to obraz       ZAPISZ SIĘ  

projekt zajęć oraz prowadzenie: Henryk (Bartek Glaza)

 

Zajęcia obejmują spotkania po 3 godziny każde, w ciągu których

dowiemy się: co to jest komiks, jak jest konstruowany, jakie tematy porusza,

kto go tworzy, i jakich środków do tego używa, oraz od czego najlepiej zacząć, aby

za szybko

nie skończyć….

Program zajęć ma za cel wprowadzić uczestników do tematyki komiksu, przedstawić czym jest komiks i z czego się składa oraz zachęcić do podjęcia prób tworzenia własnych historii obrazkowych.

 

Spotkanie 1. „Co to, po co, i dlaczego?”

Zajęcia obejmują wprowadzenie do tematyki komiksu jako medium, jako formy wyrazu, jego miejsca w historii człowieka oraz przedstawienie podstawowych środków jakimi się posługuje.

Będziemy próbowali zastanowić się jak „opowiadać” komiksem, jak go konstruować, oraz od czego najlepiej zaczynać.

 

Samodzielnie będziemy:

projektować bohaterów komiksowych,

dowiemy się co to jest stereotyp,

kim jest główny bohater dla opowieści,

„tytuł to podstawa”- tworzyć opowieści w jednym zdaniu.

 

Spotkanie 2. „Najpierw patrzę, potem widzę…”

Zajęcia obejmują wprowadzenie do tematyki obrazu w komiksie. Omówimy sobie funkcję jaką spełnia obraz w opowieści, jak jest konstruowany, jak „niesie” opowieść.

 

Samodzielnie będziemy:

opowiadać „kadrami”

rysować historyjki takie jak: czas, miłość, pustka, śmierć, narodziny itp.

projektować strony komiksu

dobierać styl odpowiedni do opowieści

szlifować warsztat rysunkowy

 

Spotkanie 3. „Jak ja nie lubię czytać….”

Zajęcia obejmują wprowadzenie do tematyki słowa w komiksie. Omówimy sobie funkcję słowa, jaką pełni w opowieści obrazkowej, czemu często litery się rysuje, a nie pisze, czemu nie warto pisać tego co można narysować, co to są „chmurki” oraz jakimi językami mówią rzezimieszki, zakonnice, ryby i super bohaterowie.

Samodzielnie będziemy:

zmieniać teksty w gotowych komiksach

pisać dialogi

projektować onomatopeje

uczyć się podstaw kaligrafii

 

Cykl spotkań zakończy się wspólnym narysowaniem komiksu, który można będzie zaprezentować.

Cel minimum zajęć : zmiany zdania, co do komiksu jako „rozrywki dla nieuków”….

Cal maksimum: chęć dalszego poznawania medium „komiks”.