12 i 13 listopada wszystkie zajęcia są normalnie (oprócz historii sztuki).