Przypominamy, że w trakcie trwania pleneru (27.05 – 03.06.2012) pracownia będzie zamknięta!
W związku z terminem egzaminu na Politechnikę Gdańską 04.06 – 06.06.2012 zajęcia dla maturzystów trwają do 26 maja.
Pracownia będzie ponownie otwarta od 4 czerwca.