Opłaty za kursy należy regulować do 7 dnia bieżącego miesiąca.