Od 24 września zapraszamy do nowej grupy aksonometrii w sobotę na godz. 9.00.

Można również na ten termin przenieść się z godz. 12.00.

Osoby, które mają do odrobienia zajęcia mają możliwość uzupełnienia tutaj braków.