Zajęcia projektowe w grudniu obejmują 14 temat kursu

tj. 23, 27 i 28 grudnia.

 

Kolejne zajęcia projektowe przypadają na 15 temat kursu

tj. 30 grudnia i 3, 4 stycznia.