Aby utrzymać wysoki poziom przygotowania do egzaminów oferujemy kompleksowe pakiety. Standardem dla uczestników powinno być:

  • rysowanie minimum 2 razy w tygodniu – dla maturzystów zdających na PG i ASP( w pakietach rysunek dodatkowy jest gratis! )
  • rysowanie 1-2 razy w tygodniu dla licealistów i gimnazjalistów
  • przynoszenie regularnie, co tydzień prac rysunkowych wykonanych w domu – rysowanie wnętrz, postaci, elementów krajobrazu i otoczenia

Osoby chodzące do placówki „Kuźnia Warsztaty Sztuki” zobowiązują się systematycznie uczęszczać na zajęcia. W przypadku nieobecności istnieje możliwość nadrobienia materiału w ciągu następnych dwóch lub trzech tygodni.

Uwaga!

Nie odliczamy nieobecności

Skuteczność i wynik egzaminu wiąże się ściśle ze stałym, cotygodniowym rytmem pracy