MIESIĄC DZIEŃ WOLNY ODPRACOWANE
GRUDZIEŃ 24.12.2011 29.10.2011

25.12.2011 30.10.2011

26.12.2011 31.10.2011

30.12.2011 5 tydzień miesiąca

31.12.2011 5 tydzień miesiąca

Opłaty w grudniu za zajęcia:

– rysunku

– malarstwa

– projektowania graficznego

– proj. przestrzennego

– proj. wzorniczego

– historii sztuki oraz pakietów zawierających wymienione przedmioty są bez zmian!

Część wolnych dni została odpracowana w październiku lub są to dodatkowe 5 zajęcia miesiąca.