30 i 31 marca pracownia jest zamknięta (5 tydzień marca!). 

Opłaty są bez zmian, ponieważ nie pracujemy w dodatkowe dni miesiąca.

Wszyscy, którzy w lutym zapłacili pełną stawkę prosimy, aby odliczyli połowę kwoty w kolejnym miesiącu (oprócz historii sztuki).