Pracownia jest zamknięta 7, 8, 9 kwietnia (sobota, niedziela i poniedziałek).