30, 31 marca oraz 1 kwietnia zajęć nie ma!

Opłata jest bez zmian, ponieważ jest to 5 tydzień miesiąca.