Przypominamy o dodatkowych bezpłatnych zajęciach z rysunku i malarstwa. 

Stwarzamy możliwość chodzenia nawet kilka razy w tygodniu!

Wprowadzamy również konsultacje z aksonometrii.

Należy tylko zapisać się telefonicznie lub mailowo!