Opłata za grudzień jest w pełnej kwocie.  Jedne zajęcia mieliśmy odpracowane w listopadzie.