7 i 28 stycznia odbędą się zajęcia z historii sztuki