Kolejne i ostatnie już zajęcia projektowe przypadają na 30 cykl aksonometrii tj. 13, 17, 18 maja.

Prosimy przynieść ze sobą: egzemplarz gazety codziennej, nożyczki i klej.

Kolejne zajęcia z aksonometrii obejmować będą: cykl 31 – tj. 20, 24, 25 maja – TEST

Test jest obowiązkowy dla wszystkich kursantów, w razie ewentualnej nieobecności prosimy o kontakt celem ustalenia dodatkowego terminu!