Zapraszamy wszystkich do intensywnego oraz regularnego udziału w zajęciach. 

Na kurs z rysunku i malarstwa można przychodzić na obie grupy we wszystkie dni, kiedy odbywają się zajęcia.

Warunkiem dobrego przygotowania do egzaminu jest zdwojony wysiłek zwłaszcza w okresie maja i czerwca!