W następnym tygodniu na zajęcia aksonometrii przypada TEST.

Ponieważ w  poniedziałek 6 stycznia nie ma zajęć test należy napisać na zajęciach w piątek 10 stycznia lub sobotę 11 stycznia.