Prosimy osoby uczęszczające na historię sztuki, aby przychodziły w ustalonym terminie.