Opłaty w kwietniu są bez zmian.
Dni wolne są odpracowane lub są dodatkowym piątym tygodniem miesiąca. Płatność jest zawsze za 4 zajęcia.

Dni wolne:
07.04.2012 (sobota) – odpracowana 31.03.2012
08.04.2012 (niedziela) – 5 dodatkowy tydzień miesiąca
09.04.2012 (poniedziałek) – 5 dodatkowy tydzień miesiąca