Osoby, które jeszcze nie opłaciły II raty za wyjazd prosimy o dokonanie przelewu lub płatność w pracowni. 

Należy również dostarczyć brakujące umowy mailem lub osobiście do biura.