mgr inż. arch. Jakub Kołodziejczak

Od 2009 r. czynny zawodowo architekt.

 

2003-2004 r. – uczestniczyłem w kursie przygotowującym do egzaminów wstępnych na Wydział Architektury prowadzonych przez Kuźnię Warsztaty Sztuki.  

2009 r. – ukończyłem Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

2010-2011 r. – pracowałem w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku.

2011-2013 r. – prowadziłem zajęcia z Geometrii wykreślnej i Komputerowego wspomagania projektowania (CAD) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

2012 r. – przeszedłem Kurs pedagogiczny na Politechnice Gdańskiej.

2013-2015 r. – współprowadziłem zajęcia z Projektowania architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

2014 r. – pracowałem w Żuławskim Ośrodku Badawczy IMUZ w Elblągu.