Wydłużamy termin składania prac rysunkowych do 25 listopada.

Prosimy wszystkich ambitnych, aby przynosili prace i pozostawiali na zajęciach rysunku lub malarstwa.

Nagroda czeka:)