Prosimy nadrabiać zajęcia od razu po nieobecności.

Prosimy, aby nie kumulować zaległości !