Przypominamy o obowiązku jak najszybszego nadrabiania wszystkich nieobecności i zaległości.

Dotyczy to zwłaszcza niepisania testu.