Nieobecności na zajęciach aksonometrii i historii sztuki należy nadrabiać w danym tygodniu.

Nieobecności na zajęciach rysunku i malarstwa należy nadrabiać w jak najszybszym czasie.