Istnieje możliwość przepisania się na ten termin z innej grupy oraz odrobienia zaległych zajęć. Osoby, które chcą dołączyć prosimy o kontakt.