Dodajemy nową grupę z historii sztuki w niedzielę na godz. 17.00.

Wszystkie osoby, które chcą przepisać się prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.