W związku z nieobecnością osób na zajęciach historii sztuki w ostatnią niedzielę 16 lutego termin ten zostaje przeniesiony na niedzielę 2 marca!