Zajęcia grupy zaawansowanej w sobotę 8 stycznia nie odbędą się z powodu zapowiadanej nieobecności większości uczestników.
 
Odrobione będą w postaci testu, który należy napisać w kolejnym tygodniu na dowolnych zajęciach grup podstawowych
 
– poniedziałek 18.00 – 21.00 
– piątek 15.00 – 21.00
– sobota 9.00 – 15.00