Osoby, które nadpłaciły w styczniu za zajęcia prosimy o odliczenie należnej kwoty w lutym.