Osoby, które w lutym zapłaciły pełną kwotę prosimy, aby w marcu odliczyły sobie połowę stawki.