W kwietniu w ramach zajęć z aksonometrii odbędą się 3 spotkania.

Opłaty wynoszą:

– Pakiet kompleksowy na Architekturę – 530 zł

– Pakiet  zwykły na Architekturę – 470 zł

– kurs pojedynczy aksonometrii – 210 zł

Osoby, które nadpłaciły prosimy odliczyć należną kwotę przy następnym miesiącu rozliczeniowym lub poprosić o zwrot.