Dni wolne:                                    Kiedy Odpracowano:

24.12.2012                                      29.10.2012

25.12.2012                                     30.10.2012

26.12.2012                                     31.10.2012

27.12.2012                                     31.01.2013

28.12.2012                                     30.11.2012  

29.12.2012                                     5 tydzień miesiąca

30.12.2012                                     5 tydzień miesiąca

31.12.2012                                     5 tydzień miesiąca

Opłaty za wszystkie zajęcia są bez zmian.

Część wolnych dni została odpracowana w październiku, listopadzie i styczniu lub są to dodatkowe 5 zajęcia miesiąca!