Przypominamy, że do jutra jest termin wpłaty II raty za ferie.

Osoby, które zgłaszały swój udział prosimy, aby opłaciły całą kwotę.

Po terminie 31 stycznia nadal istnieje możliwość udziału w warsztatach.