Wpłaty za zajęcia należy dokonywać do 7 dnia każdego miesiąca.