Przypominamy, że warunkiem udziału w plenerze jest oddanie podpisanej umowy oraz wpłata I raty do 2 maja.