Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń plenerowych mija 31 grudnia.

Z racji wielkości ośrodka (miejsca organizacji wyjazdu) warunkiem realizacji pleneru jest zebranie wymaganej ilości uczestników.

Prosimy o terminowe zgłoszenia.