Pozowanie w tygodniu:

Pierwszy tydzień:

12.05 – 17.05.2014

Drugi tydzień:

19.05 – 24.05.2014

Trzeci tydzień:

26.05 – 31.05.2014

 

Pozowanie w niedzielę:

Pierwszy tydzień:

18.05.2014

Drugi tydzień:

25.05.2014

Trzeci tydzień:

01.06.2014

Prosimy zwłaszcza osoby zdające egzaminy, aby regularnie przychodziły na modela !