Od 10-29 kwietnia na zajęciach rysunku tematem będzie modelka.