Warunki programu „Kupon Zniżkowy”:

1. „Kupon zniżkowy” upoważnia do 30 % zniżki opłaty na kolejny miesiąc.

2. Zniżką objęci są tylko regularnie chodzący i opłacający uczestnicy warsztatów odbywających się w „Kuźni Warsztaty Sztuki”.

3. Stały uczestnik kursu, który zaprosi i wprowadzi minimum 1 osobę otrzymuje zniżkę realizowaną w następnym miesiącu płacenia.

4. Warunkiem otrzymania zniżki jest druk potwierdzający wpłatę, jeżeli został wykonany przelew za zajęcia przez nowego uczestnika kursu.

5. W przypadku płatności gotówką przez nowego uczestnika kursu opłata musi być wniesiona przed oddaniem kuponu zniżkowego w siedzibie „Kuźni Warsztaty Sztuki”.

6. Zniżka jest jednorazowa, nie można łączyć ze sobą kuponów.

7. „Kupon zniżkowy” jest wydawany imiennie.

8. Na każdym kuponie musi być wypisane nazwisko i imię „osoby polecającej”. 

9. Wypisać kupon może wyłącznie pracownik „Kuźni Warsztaty Sztuki”.

10. Imię i nazwisko nowego uczestnika kursu na otrzymanym kuponie zniżkowym wpisuje posiadacz kuponu.