23.01.2012, 27.01.2012 i 11.02.2012 odbędą się zajęcia projektowe z profesorem.

Prosimy przynieść projekt!