Wszystkich chętnych prosimy o jak najszybsze zapisywanie się na listę.

Wypełnioną umowę należy pozostawić w pracowni lub przesłać skan na maila.

Wpłatę zaliczki można dokonać w pracowni lub przelewem.