Prosimy przynosić do przeglądu prace rysunkowe oraz malarskie powstałe w pracowni.

Dodatkowo należy pokazać prace wykonane w domu.