Od 25 lutego rozpoczynamy przeglądy rysunku i malarstwa.

Prosimy przynosić prace powstałe od września, a osoby chodzące drugi rok mogą również pokazać rysunki z poprzedniego okresu.