Osoby, które zdają egzamin w roku 2012 prosimy o przygotowanie prac rysunkowych oraz malarskich.

Przegląd ten jest obowiązkowy.