Kolejne zajęcia z aksonometrii w listopadzie obejmować będą:

cykl 9 – tj. 12, 16, 17 listopada – TEST

Test jest obowiązkowy dla wszystkich kursantów,

w razie ewentualnej nieobecności prosimy o kontakt celem ustalenia dodatkowego terminu.

cykl 10 – tj. 19, 23, 24 listopada – zaj. projektowe

Prosimy przynieść ze sobą: prace graficzne z pierwszego tematu projektowego!