Zajęcia aksonometrii rozpoczynają się od poniedziałku 7 stycznia.