Od dzisiaj i w kolejnych dniach rozpoczynają się wszystkie kursy: 

(wchodzące w skład pakietów)

 

– projektownia graficznego

– projektownia form

– projektowania przestrzennego

– aksonometrii 

– historii sztuki