Zapraszamy do zapisywania się na rysunek w piątki.

Można na ten termin przenieść się z innego dnia.

Osoby, które mają do odrobienia zajęcia lub każdy chodzący na pakiet mogą się dodatkowo pojawiać w tym czasie.